Technický dozor stavebníka , Koordinátor BOZP

Technický dozor stavebníka

Úkolem  technického dozoru investora, dnes se více užívá dle plané legislativy technický dozor stavebníka (TDS), je zajistit odborný dohled nad prováděnou zakázkou a co nejvyšší kvalitu stavebních prací v souladu s ČSN, platnou legislativou a technologickými postupy.

Kontrolujeme financování stavby, fakturaci a podklady k ní, hlídáme harmonogram projektu a posuzujeme nutnost případných víceprací. Posuzujeme kvalitu projektu, hledáme možné úspory. Vše vykonáváme pečlivě a poctivě ke spokojenosti zákazníka.

Díky službě technického dozoru stavebníka  ušetříte svůj čas, své investice a mnohdy i nervy při jednání se stavební firmou. Částka za prováděnou kontrolu je zanedbatelná ve srovnání s hodnotou stavby a případných oprav v budoucnosti.

Koordinátor BOZP

Dále také provádíme i v rámci práce TDS koordinaci BOZP povinou dnes pro většinu investorů a to podle zákona č. 309/2006 Sb. Zde pro vás vypracujeme plán BOZP a zajistíme dohled koordinátora po celou dobu stavby.